Ἀρχεῖα κατηγορίας: Χωρἰς κατάταξη

Φοίνικας

Είχα πει πως δεν θα ξανάγραφα. Πριν τρία συναπτά έτη, απογοητευμένος από την τροπή των πραγμάτων στην χώρα που γεννήθηκα, αποφάσισα να μην ξαναμπώ  σε αυτήν την ηλεκτρονική γωνιά. Διότι αυτό θα σήμαινε πως θέλω να ξαναγράψω κάτι, να εκτεθώ,

Φοίνικας

Είχα πει πως δεν θα ξανάγραφα. Πριν τρία συναπτά έτη, απογοητευμένος από την τροπή των πραγμάτων στην χώρα που γεννήθηκα, αποφάσισα να μην ξαναμπώ  σε αυτήν την ηλεκτρονική γωνιά. Διότι αυτό θα σήμαινε πως θέλω να ξαναγράψω κάτι, να εκτεθώ,