Μήνυμα Πρωτοχρονιᾶς 2019

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας! Πρώτη μέρα τοῦ νέου ἔτους σήμερα καὶ ὅλοι μας ἐπιθυμοῦμε ν᾽ ἀκούσουμε ἕναν καλὸ λόγο, μιὰ εὐχή, νὰ λάβουμε τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ μᾶς συνοδεύει ὁλόκληρη τὴν χρονιὰ ποὺ ἀρχίζει. Στὴν Ἐκκλησία

Μήνυμα Πρωτοχρονιᾶς 2019

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας! Πρώτη μέρα τοῦ νέου ἔτους σήμερα καὶ ὅλοι μας ἐπιθυμοῦμε ν᾽ ἀκούσουμε ἕναν καλὸ λόγο, μιὰ εὐχή, νὰ λάβουμε τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ μᾶς συνοδεύει ὁλόκληρη τὴν χρονιὰ ποὺ ἀρχίζει. Στὴν Ἐκκλησία

Μήνυμα Χριστουγέννων 2018

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας! Συναχθήκαμε σήμερα οἱ πιστοὶ γιὰ νὰ χαροῦμε τὴν γέννηση τοῦ Κυρίου καὶ Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι πέρασε κ᾽ ἐφέτος ἡ περίοδος τῆς προετοιμασίας μας γιὰ τὴν μεγάλη γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων. Ἔτσι

Μήνυμα Χριστουγέννων 2018

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας! Συναχθήκαμε σήμερα οἱ πιστοὶ γιὰ νὰ χαροῦμε τὴν γέννηση τοῦ Κυρίου καὶ Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι πέρασε κ᾽ ἐφέτος ἡ περίοδος τῆς προετοιμασίας μας γιὰ τὴν μεγάλη γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων. Ἔτσι